Co to jest CNG

CNG, czyli Compressed Natural Gas, to po prostu sprężony gaz ziemny, do ciśnienia około 20-25 MPa (mega Pascali) – jest to związane z tym, że gaz ziemny jest gazem o niskiej gęstości, przez co w jednostce objętości przy ciśnieniu atmosferycznym zgromadzona jest bardzo mała ilość energii. Sprężenie zwiększa ilość zmagazynowanej energii około 200-krotnie.

Gaz ten, obok LPG (ciekły gaz), jest paliwem służącym do zasilania silników pojazdów mechanicznych, jednak w odróżnieniu od LPG zarówno z zapłonem iskrowym, jak i samoczynnym.

Więcej informacjiKontakt z nami